• Bókaherbergi

Ingibjörg og Jóns hjem

Ingibjörg og Jóns hjem. Samlingspunkt for islændingene i København 1852–1879Velkommen til Ingibjörg og Jóns hjem. I udstillingen gives der et indblik i det daglige liv i hjemmet hos ægteparret Ingibjörg Einarsdóttir og Jón Sigurðsson. Deres lejlighed i Øster Voldgade 12 er blevet rekonstrueret, så at den viser, hvordan de boede her i årene 1852–1879. Undersøgelser på væggene i lejlighedens værelser bragte farverne fra de år, da ægteparret boede her, frem i lyset, og der er støttet på historiske kilder til datidens inventarog indretning. Hjemmet var lige som ethvert andet dansk borgerhjem, men kilderne er enige om, at det har haft et islandsk præg. 

Jón var islændingenes leder i kampen for Islands selvstændighed i en personalunion med den danske konge, og i senere tiders selvstændighedskamp var han et forbillede. Det var på den tid et livligt hjem, hvor mange mennesker kom, og islændingenes vigtigste politiske møder i København blev holdt der.

I udstillingens hæfter findes tekster på engelsk og dansk om de mennesker, der boede i lejligheden, og om Jóns kamp for Islands selvstændige forbund med den danske konge. Hæftene ligger fremme i forstuen og i biblioteket.